Workshops & trainingen

Workshops & trainingen

Ergotherapie 
De afdeling ergotherapie biedt trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, zoals 'veilig op pad met de rollator' en 'valpreventie'. In samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt zij ook de cursus 'Fibromyalgie, hoe verder?' aan. In samenwerking met gemeenten bieden de therapeuten in opdracht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) advies, training en begeleiding voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen en rijvaardigheid.

Diëtetiek 
Ook de afdeling diëtetiek biedt diverse voorlichtingsbijeenkomsten. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld voeding bij Diabetes Mellitus, ondervoeding en het gebruik van drinkvoeding. Diëtetiek biedt ook scholing aan, bijvoorbeeld cursussen over slikproblemen, samen met de afdeling logopedie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de trainingen, presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten en de tarieven kunt u contact opnemen met Charim Vitaal: 0800 0712.