GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

“Mijn wereld stond op zijn kop, toen ik hoorde dat ik moest leren leven met mijn beperkingen. Ik had het er flink moeilijk mee. De gesprekken met de psycholoog hielpen mij mijn situatie te accepteren en te genieten van de dingen die ik nog wel kan.”

Voor wie
De psychologen van Charim Vitaal kunnen ingeschakeld worden bij gedragsproblematiek bij mensen die (tijdelijk) verblijven in het verpleeg- of verzorgingshuis of nog thuis wonen. Het is mogelijk de behandelingen bij u thuis voort te zetten na ontslag uit een zorglocatie van Zorggroep Charim. De psycholoog kan ook hulp bieden aan mantelzorgers.

Behandeling
Bij gedragsproblemen doet de psycholoog eerst onderzoek om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Op basis hiervan formuleert de psycholoog een advies. Hierbij maakt de psycholoog gebruik van gesprekken en instrumenten zoals testen en vragenlijsten. De behandeling is gericht op het omgaan met en het veranderen van emoties en gedrag. Dit kan zowel van toepassing zijn op de cliënt als op de familie en verzorging. De psycholoog werkt nauw samen met de cliënt, familie of partner en zorgverleners.
 
Aanmelden
Indien u nog thuis woont is een schriftelijke verwijzing van de huisarts nodig. Als de verwijzing binnen is kan direct contact worden opgenomen met de psychologen van Charim Vitaal. Hebt u vragen, of ontvangt u graag meer informatie over de inzet van psychologen van Charim Vitaal? Dan kunt u contact opnemen met Charim Vitaal: 0800 0712.

Wachtlijst
Intake duurt tot 6 weken. Behandeling start uiterlijk 2 weken na intake. Bijgewerkt op 17-01-2018.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Onze psychologen
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht